Strona główna » Harmonogram konkursów

Harmonogram konkursów

HARMONOGRAM do pobrania 

Wymiana bilateralna z Indiami

Termin składania wniosków: 
14.08.2019
Przedmiot konkursu: 
wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Indii.

EIT FOOD - TEST FARMS

Termin składania wniosków: 
20.08.2019
Przedmiot konkursu: 
W ramach programu Test Farms EIT Food oferuje 3 granty, każdy w wysokości do 5 000 euro brutto na testowanie rozwiązań dla 3 wnioskodawców (tj. mikro, małych i średnich przedsiębiorców). W ramach otrzymanego grantu, startupy, zobowiązują się do: 1. Przeprowadzenie testu funkcjonalności –wspólnie z zidentyfikowanym partnerem testów (rolnik, gospodarstwo rolne, instytut badawczy bądź inną organizacja badawczą umożliwiającą fizyczne przetestowanie innowacyjnego rozwiązania) 2. Dzień Testowy – zorganizowane przez startup wydarzenie prezentujące funkcjonalność rozwiązania i umożliwiające zebranie informacji zwrotnej od przynajmniej 3 potencjalnych klientów 3. Raport śródokresowy – wyniki testów, informacja zwrotna od partnera testów i opinia potencjalnych klientów 4. Test Farms Showcase - prezentacja wyników testów i innowacyjnego rozwiązania w gronie firm partnerskich EIT Food i potencjalnych klientów w trakcie wydarzenia networkingowego zorganizowanego przez EIT Food

ERC Starting Grant - warsztaty

Termin składania wniosków: 
22.08.2019
Przedmiot konkursu: 
warsztaty dla naukowców z pisania wniosków na konkurs ERC Starting Grant

Nowy termin składania wniosków na wymianę bilateralną z Indiami

Termin składania wniosków: 
28.08.2019
Pozostało 4 dni
Przedmiot konkursu: 
Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 35 000 PLN.

ERC Advanced Grant

Termin składania wniosków: 
29.08.2019
Pozostało 5 dni
Przedmiot konkursu: 
Support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are already established research leaders with a recognised track record of research achievements.

Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016-2020

Termin składania wniosków: 
29.08.2019
Pozostało 6 dni
Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem konkursu ofert jest wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016 – 2020 w zakresie zadań przewidzianych w Programie do wykonania w latach 2019-2020 r.

5.1 KONKURS - profilaktyka nowotworów wątroby (moduł regionalny)

Termin składania wniosków: 
13.09.2019
Pozostało 20 dni
Przedmiot konkursu: 
Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski

Fundusze Norweskie - Program Edukacja już otwarty

Termin składania wniosków: 
15.09.2019
Pozostało 22 dni
Przedmiot konkursu: 
Obszary priorytetowe: • edukacja włączająca, • zarządzanie w sektorze edukacji, • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewnienia jakości, • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego system nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami, • rozwój poradnictwa zawodowego, • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi (“child welfare education”) Komponent I Profesjonalny rozwój kadry: • wizyty studyjne dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej; • intensywne szkolenia mające na celu doskonalenie kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, prowadzone w Polsce przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców. Komponent II Mobilność w szkolnictwie wyższym: • dla studentów – mobilności i praktyki; • dla pracowników uczelni – prowadzenie zajęć dydaktycznych w krajach przyjmujących, udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; wizyty typu „job shadowing”. Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego: • opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego/kształcenia ustawicznego, w tym programów nauczania, metod nauczania bądź nowych narzędzi; • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli/ trenerów); • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego. Komponent IV Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego), poprzez: • opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji (z wyłączeniem VET), w tym programów nauczania; • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli, trenerów, wydarzenia kulturalne związane z edukacją); • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu.

WNIOSKI DOTYCZĄCE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM ORAZ DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ

Termin składania wniosków: 
15.09.2019
Pozostało 23 dni
Przedmiot konkursu: 
Inwestycje związane z działalnością naukową w zakresie: 1) aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł; 2) budowlane.

Mistrzowie dydaktyki

Termin składania wniosków: 
16.09.2019
Pozostało 24 dni
Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem naboru jest wyłonienie ofert uczelni, które wdrożą do praktyki na polskich uczelniach prowadzenie zajęć z wybitnie zdolnymi studentami wykorzystując opracowany model tutoringu, zwany dalej „modelem tutoringu”. Środki finansowe mogą być przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w ramach normalnego toku studiów ze studentami z wykorzystaniem metody tutoringu oraz na przygotowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby tych zajęć. Zajęcia będą prowadzone podczas pełnego cyklu kształcenia przez maksymalnie 7 semestrów. Forma prowadzenia zajęć będzie wynikała z opracowanego modelu tutoringu, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas zagranicznych wizyt studyjnych oraz będzie uwzględniała autonomiczne podejście uczelni. Model tutoringu zostanie udostępniony pod koniec września 2019 r.