Strona główna » Harmonogram konkursów

Harmonogram konkursów

HARMONOGRAM do pobrania 

Ostatnie dwa konkursy IMI2 Call 22 oraz IMI2 Call 23

Termin składania wniosków: 
29.09.2020
The upcoming date less then 1 day.
Przedmiot konkursu: 
Projekty naukowe

MINIATURA 4

Termin składania wniosków: 
30.09.2020
To event remaining 1 day
Przedmiot konkursu: 
Projekty na pojedyncze działania naukowe.

ONKOgranty IV

Termin składania wniosków: 
12.10.2020
Pozostało 13 dni
Przedmiot konkursu: 
Konkursy naukowe

KONKURS POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI XXIII edycja

Termin składania wniosków: 
29.10.2020
Pozostało 30 dni
Przedmiot konkursu: 
Warunki udziału w Konkursie 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie we wniosku konkursowym innowacyjnego produktu, który ma potencjał aby zaistnieć na rynku krajowym lub zagranicznym. Wzór wniosku konkursowego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone innowacyjne produkty, które: 1) osiągnęły poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL (Technology Readiness Level) (produkt doprowadzony do etapu prac wdrożeniowych ale niewdrożony), albo 2) zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony). 3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, do których uczestnikowi Konkursu przysługują, w zależności od charakteru produktu, odpowiednio autorskie prawa majątkowe, prawa z patentu lub inne prawa własności intelektualnej uprawniające uczestnika Konkursu do udziału w Konkursie. Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone produkty, do korzystania z których uczestnik Konkursu nabył licencję (zawarł umowę o korzystanie z utworu w rozumieniu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm)). 4. Zgłoszenie produktu do Konkursu nie może naruszać praw osób trzecich. 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 6. Laureaci konkursu zobowiązani są do informowania opinii publicznej na swojej stronie internetowej o fakcie otrzymania nagrody ze środków poddziałania 2.4.1 PO IR.

MIKROBIOTA W CHOROBACH CYWILIZACYJNYCH

Termin składania wniosków: 
31.10.2020
Pozostało 33 dni

STYPENDIUM START- EDYCJA 2021

Termin składania wniosków: 
02.11.2020
Pozostało 34 dni

Granty naukowe Fundacji Kościuszkowskiej

Termin składania wniosków: 
15.11.2020
Pozostało 47 dni
Przedmiot konkursu: 
Granty naukowe

SONATA 16

Termin składania wniosków: 
15.12.2020
Pozostało 77 dni
Przedmiot konkursu: 
Konkursy naukowe

OPUS 20 + LAP

Termin składania wniosków: 
15.12.2020
Pozostało 77 dni

PRELUDIUM BIS 2

Termin składania wniosków: 
15.12.2020
Pozostało 77 dni