Strona główna » Harmonogram konkursów

Harmonogram konkursów

HARMONOGRAM do pobrania 

Stypendium im. A. von Humboldta

Termin składania wniosków: 
30.09.2019
Pozostało 10 dni
Przedmiot konkursu: 
Uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długookresowej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami. Stypendium stanowi odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta (Alexander von Humboldt Stiftung).

Chafea/2019/Health/08 concerning the provision of a study (i) exploring the feasibility of and identifying options for physical stockpiling of vaccines and (ii) developing a concept for a mechanism for exchanging vaccine supplies from...

Termin składania wniosków: 
30.09.2019
Pozostało 10 dni
Przedmiot konkursu: 
The Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (henceforth "CHAFEA" or "the Contracting Authority"), acting under the powers delegated by the European Commission (henceforth "the Commission"), is launching the present invitation to tender for the conclusion of a service contract (henceforth "the contract"). In line with the Council Recommendation on strengthening cooperation against vaccine preventable diseases, the purpose of the contract is to (1) examine the feasibility of and identify options for physical stockpiling of vaccines in the European Union and to (2) develop a concept for a mechanism for exchanging vaccine supplies from one Member State to another in case of an outbreak. For the purposes of these tender specifications, annexed documents and resulting public procurement contract, the term ‘stockpiling’ must be understood as a mechanism to store, maintain and deploy vaccines during an emergency.

Chafea/2019/Health/07 Concerning the Provision of Options and Recommendations for an EU Citizens’ Vaccination Card

Termin składania wniosków: 
30.09.2019
Pozostało 10 dni
Przedmiot konkursu: 
The Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (henceforth "CHAFEA" or "the Contracting Authority"), acting under the powers delegated by the European Commission (henceforth "the Commission"), is launching the present invitation to tender for the conclusion of a service contract (henceforth "the contract"). The purpose of this contract is to examine the feasibility of developing a common vaccination card for EU citizens. Based on a mapping of existing vaccination cards (work package 1), the contractor shall develop, test and evaluate proposals for an EU citizens’ vaccination card that takes into account potentially different national vaccination schedules; that is interoperable with EU Member States’ Immunisation Information Systems (IIS); and that is common to all EU Member States and usable across borders (work package 2).

Onkogranty III - konkurs grantowy Polskiej Ligi Walki z Rakiem

Termin składania wniosków: 
30.09.2019
Pozostało 10 dni
Przedmiot konkursu: 
Celem konkursu grantowego realizowanego przez Fundację Polska Liga Walki z Rakiem jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów badawczych i analiz systemowych z dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie oryginalne projekty, twórczo nawiązujące do programowego dokumentu Fundacji, Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 (http://www.walkazrakiem.pl/), których realizacja może znacząco wpłynąć na poprawę dostępności i jakości opieki onkologicznej w Polsce. Jedna osoba może zgłosić więcej niż jeden projekt i/lub być członkiem więcej niż jednego zespołu realizującego projekt. Trzecia edycja naszego konkursu będzie obejmowała projekty, których celem jest poprawa sytuacji pacjenta, dziś często zagubionego w systemie opieki zdrowotnej. Pacjenci często odczuwają brak należytej uwagi i troski pracowników ochrony zdrowia, narzekają na nadmierną biurokratyzację systemu, słaby dostęp do informacji, małą ilość czasu na rozmowę z lekarzem, niedostrzeganie ich potrzeb i preferencji w trakcie leczenia i niską jakość komunikacji.

Centrum Superkomputerowe w Barcelonie otworzyło nabór do międzynarodowego programu podoktorskiego STARS (SupercompuTing And Related applicationS Fellows Programme).

Termin składania wniosków: 
30.09.2019
Pozostało 10 dni
Przedmiot konkursu: 
Program STARS ma na celu wspieranie szkolenia wysoko wykwalifikowanych post-doków we wszystkich dziedzinach HPC (High Performance Computing) i powiązanych aplikacji, w szczególności w naukach o Ziemi i meteorologii, w naukach przyrodniczych, genomice i medycynie personalizowanej, w inżynierii komputerowej, fizyce oraz w komputerowych naukach społecznych. Zwycięzcy otrzymają 24-miesięczne stypendia, zapewniające wszystkie niezbędne narzędzia do rozwijania ich potencjału, pogłębiania umiejętności i wiedzy w stymulującym, międzynarodowym i interdyscyplinarnym środowisku. W ramach stypendium przewidziane jest krótkie międzysektorowe oddelegowanie (1-3 miesiące) do przemysłu lub nieakademickich ośrodków badawczych (takich jak: Lenovo, CISCO, AstraZeneca, IBERDROLA, JRC UE, AEMET, IRB i CRG), które zwiększy perspektywy zawodowe stypendystów jako niezależnych naukowców odnoszących sukcesy.

MINIATURA 3

Termin składania wniosków: 
30.09.2019
Pozostało 10 dni
Przedmiot konkursu: 
Badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa – zbieramy zgłoszenia

Termin składania wniosków: 
30.09.2019
Pozostało 10 dni
Przedmiot konkursu: 
Nagroda zostanie przyznana parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami.

Oferta stypendialna Wallonie-Bruxelles International (WBI)

Termin składania wniosków: 
01.10.2019
Pozostało 11 dni
Przedmiot konkursu: 
Dziedziny: - transport i logistyka - mechanika - nauki o życiu - rolnictwo - aeronautyka - ochrona środowiska Wnioski dotyczące innych dziedzin, w tym nauk humanistycznych, będą również rozpatrywane.

Konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze

Termin składania wniosków: 
08.10.2019
Pozostało 18 dni
Przedmiot konkursu: 
Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs dwustronny ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze. Konkurs ALPHORN jest przeprowadzany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) wspólnie z agencją Swiss National Science Foundation (zwaną dalej „SNSF”), zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, zwaną dalej „LAP”). Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W konkursie ALPHORN można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wirtualny Instytut Badawczy

Termin składania wniosków: 
10.10.2019
Pozostało 20 dni
Przedmiot konkursu: 
Środki na utworzenie i pracę zespołów badawczych z różnych jednostek naukowych. Finansowanie oparte o ocenę potencjału i postępu prac zespołu badawczego. Dopuszczalne wszystkie rodzaje badań/prac o wysokim potencjale komercjalizacyjnym.