Strona główna » Node » Charakterystyka meticylino-opornych Staphylococcus aureus, zawierających gen ermB, przy zastosowaniu technologii sekwencjonowania nowej generacji (WGS-NGS)

Charakterystyka meticylino-opornych Staphylococcus aureus, zawierających gen ermB, przy zastosowaniu technologii sekwencjonowania nowej generacji (WGS-NGS)

Kierownik: 
dr Ksenia Ewa Szymanek-Majchrzak
Numer umowy o dofinansowanie: 
DEC- 2019/03/X/NZ6/02096/2
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
49 764,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
49 764,00