Strona główna » Node » Wpływ receptora V1a dla wazopresyny na regulację krążeniowo-oddechową u szczurów normo- i hipertensyjnych

Wpływ receptora V1a dla wazopresyny na regulację krążeniowo-oddechową u szczurów normo- i hipertensyjnych

Kierownik: 
Michał Proczka
Numer umowy o dofinansowanie: 
0206/DIA/2019/48
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
201 666,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
201 666,00