Strona główna » Node » Badanie profilu migracji komórek NK oraz poszukiwanie metod ekspansji in vitro do terapii adoptywnych w chorobach nowotworowych

Badanie profilu migracji komórek NK oraz poszukiwanie metod ekspansji in vitro do terapii adoptywnych w chorobach nowotworowych

Kierownik: 
Mieszko Lachota
Numer umowy o dofinansowanie: 
0205/DIA/2019/48
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
220 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
220 000,00