Strona główna » Node » Mechanizmy anomalii self u osób w grupie ryzyka psychozy - znaczenie doświadczeń traumatycznych oraz zniekształceń poznawczych. Badanie prospektywne z 12-miesięcznym follow-up.

Mechanizmy anomalii self u osób w grupie ryzyka psychozy - znaczenie doświadczeń traumatycznych oraz zniekształceń poznawczych. Badanie prospektywne z 12-miesięcznym follow-up.

Kierownik: 
mgr Renata Pionke
Numer umowy o dofinansowanie: 
UMO-2019/32/T/HS6/00572
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
108 328,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
108 328,00