Strona główna » Node » Ocena układu tioredoksyny jako nowego celu terapeutycznego w ostrej białaczce limfoblastycznej B komórkowej

Ocena układu tioredoksyny jako nowego celu terapeutycznego w ostrej białaczce limfoblastycznej B komórkowej

Kierownik: 
mgr inż. Klaudyna Fidyt
Numer umowy o dofinansowanie: 
UMO-2018/31/T/NZ5/00241
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
94 828,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
94 828,00