Strona główna » Node » Środki finansowe na naukę przeznaczone na finansowanie 2 stypendiów doktoranckich i dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w ramach II edycji programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. ,,Doktorat wdrożeniowy”

Środki finansowe na naukę przeznaczone na finansowanie 2 stypendiów doktoranckich i dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w ramach II edycji programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. ,,Doktorat wdrożeniowy”

Kierownik: 
prof. dr hab. Jadwiga Turło i dr hab. Maciej Dawidowski
Numer umowy o dofinansowanie: 
0044/DW/2018/02 (w WUM DW02)
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
341 040,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
341 040,00