Strona główna » Node » UWERTURA 3

UWERTURA 3

Przedmiot konkursu: 
Staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Z wnioskami o finansowanie staży, mogą występować podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4–6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), zwane dalej „wnioskodawcami”, dla których finansowanie stażu nie będzie stanowić pomocy publicznej, tj.: a) uczelnie, b) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, c) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, d) instytuty badawcze, e) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
piątek, 15 Marzec, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Nauki
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura3
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl