Strona główna » Node » EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research

EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research

Przedmiot konkursu: 
Choroby neurozwyrodnieniowe to choroby o charakterze wyniszczającym, nadal w dużej mierze nieuleczalne. Charakteryzują się one dużym zróżnicowaniem w zakresie przyczyn powstawania, mechanizmów oraz objawów klinicznych. Zróżnicowanie to stanowi poważną przeszkodę w poszukiwaniu nowych działań medycznych np. leczenia lub zoptymalizowanego podejścia do opieki. Stąd też leczenie jednej ścieżki choroby może okazać się nieprzydatne dla wszystkich pacjentów mających odpowiednie objawy chorobowe. Dlatego też zrozumienie tego zróżnicowania jest jednym z największych wyzwań, z jakimi należy się zmierzyć w leczeniu chorób neurozwyrodnieniowych. Tematyka konkursu obejmuje następujące choroby: - chorobę Alzheimera oraz inne demencje, - chorobę Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości, - choroby prionowe, - stwardnienie zanikowe boczne, - chorobę Huntingtona, - ataksję rdzeniowo-móżdżkową, - rdzeniowy zanik mięśni.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Do konkursu mogą przystąpić konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Uczestników konkursu obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie. Kraje biorące udział w konkursie: Australia, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy*, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. *udział Niemiec zostanie potwierdzony.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
wtorek, 12 Marzec, 2019 - 15:00
Miejsce składania wniosków: 
JPND research
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-01-09-jpnd-nowy-konkurs
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl