Strona główna » Node » Europejskie Konsorcjum Niedokrwistości Blackfana-Diamonda/ The European Diamond-Blackfan Anemia Consortium

Europejskie Konsorcjum Niedokrwistości Blackfana-Diamonda/ The European Diamond-Blackfan Anemia Consortium

Kierownik: 
dr n. med. Katarzyna Albrecht
Numer umowy o dofinansowanie: 
ERA-NET-E-RARE-3/I/EuroDBA/05/2016
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
2 017,00