Strona główna » Node » Rozwój kompetencji miękkich i interpersonalnych u studentów kierunków medycznych.

Rozwój kompetencji miękkich i interpersonalnych u studentów kierunków medycznych.

Kierownik: 
dr n. med. Marta Kulpa
Numer umowy o dofinansowanie: 
POWR.03.01.00-00-K367/16-00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
0,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
0,00