Strona główna » Node » KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy.

KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy.

Kierownik: 
dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib
Numer umowy o dofinansowanie: 
POWR.03.01.00-00-K034/15
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
0,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
0,00