Strona główna » Node » Ocena aktywności SRB1 i transporterów ABC pośredniczących w eksporcie cholesterolu z komórek piankowatych pod wpływem działania oleaceiny, w aspekcie opracowania nowych strategii profilaktycznych w zapobieganiu i leczeniu miażdżycy.

Ocena aktywności SRB1 i transporterów ABC pośredniczących w eksporcie cholesterolu z komórek piankowatych pod wpływem działania oleaceiny, w aspekcie opracowania nowych strategii profilaktycznych w zapobieganiu i leczeniu miażdżycy.

Kierownik: 
dr Agnieszka Anna Filipek
Numer umowy o dofinansowanie: 
DEC-2017/01/X/NZ7/01862
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
49 500,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
49 500,00