Strona główna » Node » Ocena wpływu czynnika indukowanego hipoksją 1 na immunomodulacyjne właściwości ludzkich mezenchymalnych komórek zrębu.

Ocena wpływu czynnika indukowanego hipoksją 1 na immunomodulacyjne właściwości ludzkich mezenchymalnych komórek zrębu.

Kierownik: 
prof. dr hab. Leszek Pączek
Numer umowy o dofinansowanie: 
UMO-2017/25/B/NZ6/01380
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
1 407 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
1 407 000,00