Strona główna » Node » An Assessment of nutritional status and eating patterns for children under 2-years old with cow’s milk protein allergy.

An Assessment of nutritional status and eating patterns for children under 2-years old with cow’s milk protein allergy.

Kierownik: 
dr Piotr Dziechciarz
Numer umowy o dofinansowanie: 
RG 7/2016
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
40 615,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
40 615,00