Strona główna » Node » Poznanie podłoża genetycznego letalnych rozwojowych chorób płuc u noworodków w oparciu o techniki sekwencjonowania następnej generacji i analizę funkcjonalną wybranych wariantów w regionach regulatorowych specyficznych dla płuca

Poznanie podłoża genetycznego letalnych rozwojowych chorób płuc u noworodków w oparciu o techniki sekwencjonowania następnej generacji i analizę funkcjonalną wybranych wariantów w regionach regulatorowych specyficznych dla płuca

Kierownik: 
dr Małgorzata Rydzanicz
Numer umowy o dofinansowanie: 
UMO-2019/35/D/NZ5/02896
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
403 800,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
1 239 540,00