Strona główna » Node » Profilowanie mikroRNA w zmianach przednowotworowych i wczesnym raku krtani

Profilowanie mikroRNA w zmianach przednowotworowych i wczesnym raku krtani

Kierownik: 
dr hab. Anna Rzepakowska
Numer umowy o dofinansowanie: 
DEC- 2020/04/X/NZ5/00077
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
49 995,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
49 995,00