Strona główna » Node » Wpływ cząstek stałych prezentowanych przez mikrofagi na profil molekularny nabłonka chorych na astmę i POChP

Wpływ cząstek stałych prezentowanych przez mikrofagi na profil molekularny nabłonka chorych na astmę i POChP

Kierownik: 
dr hab. Magdalena Paplińska- Goryca
Numer umowy o dofinansowanie: 
brak
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
99 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
99 000,00