Strona główna » Node » Badanie kliniczne wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo oceniające wpływ transplantacji mikrobioty jelitowej pełniącej funkcję modulatora odpowiedzi zapalnej (immunomodulacja), dołączonej do terapii standardowej,

Badanie kliniczne wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo oceniające wpływ transplantacji mikrobioty jelitowej pełniącej funkcję modulatora odpowiedzi zapalnej (immunomodulacja), dołączonej do terapii standardowej,

Kierownik: 
dr n. med. Jarosław Biliński
Numer umowy o dofinansowanie: 
2020/ABM/COVID19/0048
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
3 000 220,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
4 218 520,00