Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
2MC Podniesienie efektywności działań medycznych na rzecz zdrowia ludzkiego poprzez wzrost w obszarze kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych studentów ostatniego roku medycyny. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. Tomasz Pasierski 2017
2W9 Edukacja lekarzy w zakresie szczepień dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. GlaxoSmithKline lek. Anna Piwowarczyk 2017
1W13 Nowatorski generator technetu (99Mo/99mTc) z mikroporowatym sorbentem na bazie chitozanu, wykorzystującym molibden 99Mo, do zastosowań w diagnostyce izotopowej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. Leszek Królicki 2015
1W13 CERAD – Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Leszek Królicki 2017
1W21 CureGN: Glomerulonephropathy Network. National Institute of Health/University of Columbia dr hab. n. med. Krzysztof Mucha 2017
1WR Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. Grzegorz Opolski 2015
FW28 Opracowanie innowacyjnych produktów owocowych o wysokim potencjale prozdrowotnym, przeznaczonych szczególnie dla osób o specyficznych potrzebach żywieniowych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. Iwona Wawer 2015
2MB Rozwój kompetencji miękkich i interpersonalnych u studentów kierunków medycznych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dr n. med. Marta Kulpa 2017
NZD KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib 2016
FW22 Opracowanie i walidacja nowej formy terapii stanów zapalnych i chorób nowotworowych jelita grubego o podłożu zapalnym w oparciu o kompleksy złota (III). Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Jakub Jerzy Fichna Uniwersytet Medyczny w Łodzi -Lider, mgr Przemysław Taciak -Partner WUM 2018

Strony