Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
FW12 Ocena zanieczyszczenia żywności produktami utlenienia cholesterolu dr inż. Małgorzata Czerwonka 2018
FW12 Wytwarzane przez mikrobiom jelitowy metabolity polifenoli z owoców granatu i zielonej herbaty - wpływ na nowotwory prostaty i działanie leków stosowanych w ich konwencjonalnej terapii w modelu in vitro. mgr Iwona Jadwiga Stanisławska 2018
FW26 Badanie mechanizmu inkorporacji selenu do struktury egzopolisacharydów pochodzenia grzybowego oraz wpływu tego zjawiska na ich aktywność biologiczną. mgr Sandra Joanna Górska 2018
1WK Egzosomy pochodzenia nowotworowego w rakach głowy i szyi u człowieka promują angiogenezę i progresję nowotworu in vitro i in vivo w wyniku przeprogramowania mikrośrodowiska raka dr hab. Mirosław Jerzy Szczepański 2018
2M2 Nowe ligandy receptora histaminowego H4 jako potencjalne leki przeciwalergiczne i przeciwzapalne dr Przemysław Rzodkiewicz 2018
1WU Zastosowanie analizy genomicznej dla zbadania mechanizmów lekooporności, wirulencji i transmisji szczepów Mycobacterium tuberculosis z obszaru Litwy i Polski prof. dr hab. Rafał Krenke 2018
2WC Związki zniekształceń poznawczych z funkcjonowaniem neuropsychologicznym u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii Martyna Krężołek 2018
FW24 Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej prof. dr hab. Dorota Maciejewska 2018
BIBG Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem wiedzą i potencjałem badawczym mgr Irmina Utrata 2017
1M19 Premia na Horyzoncie prof. dr hab. Jakub Gołąb 2017

Strony