Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
RW1 Badanie funkcjonalne genu DIRC3 w zróżnicowanym raku tarczycy lek. med. Piotr Wysocki 2018
1WB1 Badania nad ryzykiem powstania przepuklin w bliznach po cięciach poprzecznych w nadbrzuszu u chorych operowanych z powodu nowotworów złośliwych dr hab. Michał Grąt 2018
BIBG Zwiększenie zasięgu informacyjnego katalogu online Biblioteki Głównej WUM, poprzez retrospektywne opracowanie opisów katalogowych czasopism medycznych z lat 1870-2012 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mgr Irmina Utrata 2018
FW12 Ocena zanieczyszczenia żywności produktami utlenienia cholesterolu dr inż. Małgorzata Czerwonka 2018
FW12 Wytwarzane przez mikrobiom jelitowy metabolity polifenoli z owoców granatu i zielonej herbaty - wpływ na nowotwory prostaty i działanie leków stosowanych w ich konwencjonalnej terapii w modelu in vitro. mgr Iwona Jadwiga Stanisławska 2018
FW26 Badanie mechanizmu inkorporacji selenu do struktury egzopolisacharydów pochodzenia grzybowego oraz wpływu tego zjawiska na ich aktywność biologiczną. mgr Sandra Joanna Górska 2018
1WK Egzosomy pochodzenia nowotworowego w rakach głowy i szyi u człowieka promują angiogenezę i progresję nowotworu in vitro i in vivo w wyniku przeprogramowania mikrośrodowiska raka dr hab. Mirosław Jerzy Szczepański 2018
2M2 Nowe ligandy receptora histaminowego H4 jako potencjalne leki przeciwalergiczne i przeciwzapalne dr Przemysław Rzodkiewicz 2018
1WU Zastosowanie analizy genomicznej dla zbadania mechanizmów lekooporności, wirulencji i transmisji szczepów Mycobacterium tuberculosis z obszaru Litwy i Polski prof. dr hab. Rafał Krenke 2018
2WC Związki zniekształceń poznawczych z funkcjonowaniem neuropsychologicznym u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii Martyna Krężołek 2018

Strony