Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1WX Wpływ kinaz MLK na potencjał inwazyjny komórek raka piersi w warunkach stresu oksydacyjnego – prezentacja wyników badań in vitro w modelu 3D prof. dr hab. Dominika Nowis 2018
1M4 Zwiększanie potencjału do innowacyjnego sposobu realizacji projektów poprzez prezentacje wyników pracy na temat związku pomiędzy przepuszczalnością bariery jelitowej a aktywnością łuszczycy zwykłej na poziomie prestiżowych, międzynarodowych konferencji dr n. med. Mariusz Sikora 2018
1W51 Aktualne problemy ginekologii i położnictwa na arenie międzynarodowej oczami studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. n. med. Iwona Szymusik 2018
FW4 DUO OTM - dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych” prof. dr hab. Tomasz Hermanowski 2018
NZD „Akredytacje zagraniczne” “APHEA – Agency for Public Health Education Accreditation” dr hab. Joanna Gotlib 2018
S4 WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr n. społ. Antonina Doroszewska 2018
1WW Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych dr Małgorzata Wachowska 2017
PPO Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich wykorzystujących sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w medycynie spersonalizowanej prof. dr hab. med. Bożena Kamińska-Kaczmarek 2018
NZD Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dr hab. Joanna Gotlib 2016
2MB Rozwój kompetencji miękkich i interpersonalnych u studentów kierunków medycznych dr n. med. Marta Kulpa 2017

Strony