Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1S7 Patofizjologiczna rola tlenku trimetyloaminy w niewydolności serca. Narodowe Centrum Nauki UMO-2015/19/N/NZ5/00650 2016
1WK Nowe leki przeciwbiałaczkowe - zaawanasowane badania przedkliniczne. Narodowe Centrum Nauki dr Mariola Napiórkowska 2015
1WX Wykorzystanie inhibitorów mikroRNA w celu przywrócenia ekspresji supresora nowotworzenia, genu SLC5A8, i określenie możliwości ich zastosowania w terapii raka brodawkowatego tarczycy. Narodowe Centrum Nauki lek. Wojciech Gierlikowski 2016
1MG Wpływ bakteriofagów na funkcje immunologiczne nabłonka jelitowego. Narodowe Centrum Nauki lek. Jan Jakub Borysowski 2016
1WU Udział TSLP, IL-33 i IL-25 w interakcjach między komórkami nabłonka oddechowego, komórkami dendrytycznymi i makrofagami w obturacyjnych chorobach układu oddechowego. Narodowe Centrum Nauki dr Magdalena Paplińska-Goryca 2017
1WU Czynność wentylacyjna płuc, wskaźniki wymiany gazowej i reakcja układu krążenia w warunkach zmian ciśnienia śródopłucnowego wywołanych terapeutyczną punkcją opłucnej. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Rafał Marian Krenke 2013
FW26 Peptydomimetyki pochodne oksopiperazyny jako potencjalne inhibitory interakcji białek PEX14 i PEX5. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Maciej Filip Dawidowski 2017
FW24 Otrzymywanie nowych pochodnych hydroksykumaryn o potencjalnej aktywności wobec receptorów serotoninergicznych. Narodowe Centrum Nauki dr Kinga Ostrowska 2017
FW24 Synteza i analiza właściwości sorbentów opartych na magnetycznych molekularnie drukowanych polimerach selektywnie adsorbujących aminy biogenne. Narodowe Centrum Nauki dr Monika Karolina Sobiech 2017
FW114 Ocena ekspresji oraz funkcji wybranych receptorów odporności wrodzonej na komórkach śródbłonka jako podstawa do opracowania nowych strategii terapeutycznych w profilaktyce oraz leczeniu miażdżycy. Narodowe Centrum Nauki dr Wioletta Olejarz 2017

Strony