Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1WU Udział TSLP, IL-33 i IL-25 w interakcjach między komórkami nabłonka oddechowego, komórkami dendrytycznymi i makrofagami w obturacyjnych chorobach układu oddechowego. Narodowe Centrum Nauki dr Magdalena Paplińska-Goryca 2017
1WU Czynność wentylacyjna płuc, wskaźniki wymiany gazowej i reakcja układu krążenia w warunkach zmian ciśnienia śródopłucnowego wywołanych terapeutyczną punkcją opłucnej. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Rafał Marian Krenke 2013
FW26 Peptydomimetyki pochodne oksopiperazyny jako potencjalne inhibitory interakcji białek PEX14 i PEX5. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Maciej Filip Dawidowski 2017
FW24 Otrzymywanie nowych pochodnych hydroksykumaryn o potencjalnej aktywności wobec receptorów serotoninergicznych. Narodowe Centrum Nauki dr Kinga Ostrowska 2017
FW24 Synteza i analiza właściwości sorbentów opartych na magnetycznych molekularnie drukowanych polimerach selektywnie adsorbujących aminy biogenne. Narodowe Centrum Nauki dr Monika Karolina Sobiech 2017
FW114 Ocena ekspresji oraz funkcji wybranych receptorów odporności wrodzonej na komórkach śródbłonka jako podstawa do opracowania nowych strategii terapeutycznych w profilaktyce oraz leczeniu miażdżycy. Narodowe Centrum Nauki dr Wioletta Olejarz 2017
FW25 Badanie roli wybranych przetworów roślinnych w ochronie bariery jelitowej na modelu ludzkich komórek jelita grubego Caco-2 w odniesieniu do prewencji zespołu metabolicznego. Narodowe Centrum Nauki dr Monika Czerwińska 2017
FW23 Synteza oraz badania fizykochemiczne i biologiczne krystalicznych fosforanów wapnia podstawionych różnorodnymi jonami. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Joanna Krystyna Kolmas 2017
FW15 Udział pomp błonowych (MDR) w oporności klinicznych szczepów Stenotrophomonas maltophilia na antybiotyki i chemioterapeutyki. Narodowe Centrum Nauki mgr Olga Zając 2017
FW5 Przyczyny zmienności fenotypowej zespołów padaczkowych uwarunkowanych mutacjami kanału jonowego sodowego Nav1.1. Narodowe Centrum Nauki dr Dorota Hoffman-Zacharska 2016

Strony