Strona główna » Node » DUO OTM - dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych”

DUO OTM - dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych”

Kierownik: 
prof. dr hab. Tomasz Hermanowski
Numer umowy o dofinansowanie: 
POWR.03.01.00-00-DU02/18-00