Strona główna » Node » Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich wykorzystujących sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w medycynie spersonalizowanej

Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich wykorzystujących sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w medycynie spersonalizowanej

Kierownik: 
prof. dr hab. med. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Numer umowy o dofinansowanie: 
POWR.03.02.00-00-I041/16-00