Strona główna » Kontakt » Dział Zarządzania Projektami

Dział Zarządzania Projektami

Dział Zarządzania Projektami 
Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
 

tel: 022 57 20 443
fax: 022 57 20 405; 022 57 20 390

e-mail: projekty@wum.edu.pl

♦   ♦   ♦

Kierownik Działu Zarządzania Projektami 
Gabriela Miączyńska, tel  022 57 20 443.

gabriela.miaczynska@wum.edu.pl

Zastępca Kierownika Biura Działu Zarządzania Projektami 

Karolina Mich, tel. 022 57 20 202, karolina.kurtek@wum.edu.pl -

Budynek Rektoratu WUM, pok. 214 B  (wejście przez pok. 214 A)

Pracownicy Działu Zarządzania Projektami

*  *  * 

Barbara Otulak, tel.  022  57 20 480, barbara.otulak@wum.edu.pl

Maria Rokicka, tel. 022 57 20 265, maria.rokicka@wum.edu.pl

Budynek Rektoratu WUM, pok. 214 A

*  *  *

Krzysztof Karczewski, tel. 022 57 20 424, krzysztof.karczewski@wum.edu.pl

Ewa Debudaj - Krywult, tel. 022 57 20 184 , ewa.debudaj@wum.edu.pl

Barbara Paczos, urlop wychowawczy

Monika Bielawska, tel 022 57 20 308, monika.bielawska@wum.edu.pl

Budynek Rektoratu WUM, pok. 214

*  *  *

Anna Brzósko-Gołębiewska , tel. 022 57 20 411, anna.brzosko-golebiewska@wum.edu.pl

Monika Franaszek, tel. 022 57 20 549, monika.franaszek@wum.edu.pl

Wioletta Korcz tel. 022 57 20 992, wioletta.korcz@wum.edu.pl

Katarzyna Zakrzewska, tel. 022 57 20 271, katarzyna.zakrzewska2@wum.edu.pl

Krzysztof Wróblewski, urlop wychowawczy

Budynek Rektoratu WUM, pok. 224

*  *  *

Eliza Smolarczyk, tel. 022 57 20 450, eliza.smolarczyk@wum.edu.pl

Kamila Szajkowska, tel 022 57 20 252, kamila.szajkowska@wum.edu.pl

Karolina Sosnowska - urlop wychowawczy

Kamila Wołosz, tel. 022 57 20 235, kamila.wolosz@wum.edu.pl

Budynek Rektoratu WUM, pok. 215

*  *  *

Agnieszka Skwierczyńska, tel. 022 57 20 257, agnieszka.skiwerczynska@wum.edu.pl

Malgorzata Koślacz, tel. 022 57 20 595, malgorzata.koslacz@wum.edu.pl

Budynek Rektoratu WUM, pok. 317