Strona główna » Kontakt » Dział Zarządzania Projektami

Dział Zarządzania Projektami

Dział Zarządzania Projektami 
Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
 

tel: 022 57 20 443
fax: 022 57 20 405; 022 57 20 390

e-mail: projekty@wum.edu.pl

♦   ♦   ♦

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora nr 44/2020 informujemy iż, w dniach 16-27.03.2020 będą pełnione dyżury wg załączonego grafiku.  W pozostałe dni praca będzie wykonywana zdalnie

Grafik dyżurów APP1

Grafik dyżurów APP2

♦   ♦   ♦

Kierownik Działu Zarządzania Projektami 
Gabriela Miączyńska, tel  022 57 20 443.

gabriela.miaczynska@wum.edu.pl

Kierownik Sekcji ds. Projektów Wdrożeniowych i Międzynarodowych

Karolina Mich, tel. 022 57 20 202, karolina.mich@wum.edu.pl

Kierownik Sekcji ds. Krajowych Projektów Badawczych

Bożena Gwardys, tel. 022 57 20 383, bozena.gwardys@wum.edu.pl

Budynek Rektoratu WUM, pok. 203 

Pracownicy Działu Zarządzania Projektami

Sekcja ds. Projektów Wdrożeniowych i Międzynarodowych

*  *  * 

Barbara Otulak, tel.  022  57 20 480, barbara.otulak@wum.edu.pl

Maria Rokicka, tel. 022 57 20 265, maria.rokicka@wum.edu.pl

Budynek Rektoratu WUM, pok. 202

*  *  *

Krzysztof Karczewski, tel. 022 57 20 424, krzysztof.karczewski@wum.edu.pl

Ewa Debudaj - Krywult, tel. 022 57 20 184 , ewa.debudaj@wum.edu.pl

Monika Bielawska, tel 022 57 20 308, monika.bielawska@wum.edu.pl

Krzysztof Wróblewski, tel. 022 57 20 866, tel. 022 57 20 447, krzysztof.wroblewski@wum.edu.pl

Budynek Rektoratu WUM, pok. 214

*  *  *

Anna Brzósko-Gołębiewska , tel. 022 57 20 411, anna.brzosko-golebiewska@wum.edu.pl

Monika Franaszek, tel. 022 57 20 549, monika.franaszek@wum.edu.pl

Wioletta Korcz tel. 022 57 20 992, wioletta.korcz@wum.edu.pl

Katarzyna Zakrzewska, tel. 022 57 20 271, katarzyna.zakrzewska2@wum.edu.pl

Budynek Rektoratu WUM, pok. 224

*  *  *

Agnieszka Skwierczyńska, tel. 022 57 20 257, agnieszka.skiwerczynska@wum.edu.pl

Malgorzata Koślacz, tel. 022 57 20 595, malgorzata.koslacz@wum.edu.pl

Budynek Rektoratu WUM, pok. 401A

*  *  *

Kamila Szajkowska - urlop wychowawczy

Karolina Sosnowska - urlop wychowawczy

Sekcjia ds. Krajowych Projektów Badawczych

*  *  *

Anna Magiera, tel. 022 57 20 300, anna.magiera@wum.edu.pl

Budynek Rektoratu WUM, pok. 214A

*  *  *

Janusz Bieńkowski, tel. 022 57 20 359, janusz.bienkowski@wum.edu.pl

Katarzyna Stefańska, tel. 022 57 20 309, katarzyna.stefanska@wum.edu.pl

Mariola Wojdasiewicz, tel. 022 57 20 307, mariola.wojdasiewicz@wum.edu.pl

Budynek Rektoratu WUM, pok. 214B