Strona główna » Konkursy

Konkursy

Przedmiot konkursu:
Granty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
15.11.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/.
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Projekty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Z wnioskami o finansowanie mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii: • uczelnie ; • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk ; • instytuty badawcze ; • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz ; • instytuty międzynarodowe lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
30.06.2020
Miejsce składania wniosków:
Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie NAWA dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl.
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Projekty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

You are invited to apply if you:

  • have an idea for a research project,
  • have a PhD degree,
  • have been working and resident outside Poland for at least 24 months prior to the call deadline (June 16, 2020),
  • are interested in pursuing your research project at a host institution based in Poland.
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
16.06.2020
Miejsce składania wniosków:
Proposals shall be filed electronically in English via the online submission system ZSUN/OSF, available at https://osf.opi.org.pl. Only the Project Promoter is authorised to submit a proposal. The deadline for submission is June 16, 2020, 16.00 CEST. The application form is available on the National Science Centre website.
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
20.03.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
31.03.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Stypendia naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
24.04.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Stypendia
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Stypendia skierowane są do studentów, którzy chcieliby uzyskać stopień naukowy doktora jednocześnie we Francji i w Polsce.

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
18.05.2020
Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy wysłać na adres e-mail science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr podając w tytule maila "PhD_Nazwisko" i przestrzegając nomenklatury wskazanej w nawiasach dla każdego dokumentu.
Dodatkowe informacje:
FAQ https://www.pologne.campusfrance.org/pl/faq-stypendia-rzadu-francuskiego-bgf
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
varsovie@campusfrance.org
Przedmiot konkursu:
Stypendia
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Stypendia Master 2 skierowane są do studentów polskich uczelni, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master)

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
05.03.2020
Miejsce składania wniosków:
Mailowo na adres e-mail: science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr
Dodatkowe informacje:
FAQ https://www.pologne.campusfrance.org/pl/faq-stypendia-rzadu-francuskiego-bgf
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
varsovie@campusfrance.org
Przedmiot konkursu:
Stypendium naukowe oraz staż zagraniczny
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

ETIUDA 8 

Konkurs skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora.

SONATINA 4 Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2020 r.

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
16.03.2020
Miejsce składania wniosków:
https://osf.opi.org.pl/app/
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Stypendium
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Oferta stypendialna skierowana jest do cudzoziemców - obywateli państw wskazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako priorytetowe dla Programu tj.: Angola, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Liban, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Uganda, Wietnamrównież do pozostałych krajów objętych Oficjalną Pomocą Rozwojową, z wyłączeniem krajów rozwijających się Europy i Azji Centralnej (lista krajów, których obywatele mogą ubiegać się o stypendium w ramach Programu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Programu) 

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
16.03.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Wszelkie pytania związane z Programem prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ilia.markowski@nawa.gov.pl.

Strony