Strona główna » Konkursy

Konkursy

Przedmiot konkursu:
Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 35 000 PLN.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Z wnioskami o finansowanie w ramach naboru mogą występować: - uczelnie, - instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, - instytuty badawcze, - instytuty międzynarodowe lub inne instytucje prowadzące głównie działalność naukową w Polsce i posiadające kategorię naukową.
Typy projektów:
Konkursowy
Termin składania wniosków:
28.08.2019
Miejsce składania wniosków:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje:
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1030-wymiana-bilateralna-z-indiami
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Siedem stypendiów specjalistycznych na 12-miesięczny pobyt naukowo-badawczy w Meksyku dla studentów z tytułem minimum licencjata i naukowców.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Studenci z tytułem minimum licencjata i naukowcy.
Typy projektów:
Konkursowy
Termin składania wniosków:
15.01.2020
Miejsce składania wniosków:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje:
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1108-oferta-stypendialna-meksyku-na-12-miesieczny-pobyty-naukowo-badawczy
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: