Strona główna » Konkursy

Konkursy

Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
02.11.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Granty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
15.11.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/.
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Stypendium naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, czyli osób do ok. 35. roku życia.

2. O przyznanie stypendium ubiegać się mogą:
a) pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni w polskich uczelniach publicznych lub niepublicznych działających na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), pracownicy PAN i innych jednostek naukowo-badawczych .
b) uczestnicy studiów doktoranckich, w tym także niestacjonarnych, utworzonych i prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
14.06.2020
Miejsce składania wniosków:
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go drogą elektroniczną do 14 czerwca 2020 r. na adres: stypendia@polityka.pl
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
30.06.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
20.03.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
31.03.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Stypendia naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Do programu mogą się zgłaszać kobiety, które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania nagrody nie osiągną 25. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek. Regulamin zgłoszeń przewiduje również możliwość wydłużenia wyznaczonej granicy wiekowej w przypadku kandydatek, które pisząc pracę naukową, przebywały na urlopie macierzyńskim.

Typy projektów:
Stypendia naukowe
Termin składania wniosków:
30.04.2020
Miejsce składania wniosków:
Zgłoszenia do tegorocznej edycji należy przesyłać za pośrednictwem strony www.lorealdlakobietinauki.pl.
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Stypendia naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
24.04.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Nagrody naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
27.03.2020
Miejsce składania wniosków:
Wnioski wraz z kompletem załączników należy złożyć w Dziale Nauki: - w formie papierowej Ewa Hieronimczuk – pok. 428, ewa.hieronimczuk@wum.edu.pl Anna Grądzka – pok. 427, anna.gradzka@wum.edu.pl Maria Jagiełło – pok. 428, maria.jagiello@wum.edu.pl - W formie elektronicznej na adres – aen@wum.edu.pl
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Ewentualne pytania należy kierować na adres aen@wum.edu.pl bądź telefonicznie do Ewy Hieronimczuk – 22 57 20 190.
Przedmiot konkursu:
Projekty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Prestiżowe granty indywidualne dla naukowców każdej narodowości, którzy posiadają stopień doktora lub doświadczenie w pracy badawczej dłuższe niż 4 lata.

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
09.09.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl

Strony

Aktualnie brak konkursów. Zapraszamy wkrótce.