Strona główna » Zasady realizacji projektów

Zasady realizacji projektów

Zasady realizacji projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Szczegółowe zasady realizacji projektów są przedstawione w Regulaminie realizacji projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wprowadzonym Zarządzeniem Rektora nr 50/2018 z dnia 29.05.2018 r.

IINFORMACJE DLA REALIZUJĄCYCH PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie do zasad rozliczania w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki zakupu aparatury naukowo-badawczej, stanowiącej środki trwałe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przedstawiamy stanowisko NCN w tym zakresie.

Stanowisko NCN ws. zakupu aparatury naukowo-badawczej