Strona główna » Aktualności » Stypendia Ministra Zdrowia dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2019/2020

Stypendia Ministra Zdrowia dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2019/2020

Stypendium Ministra Zdrowia może otrzymać student wykazujący się:

  • znaczącymi osiągnięciami naukowymi związanymi ze studiami

lub

  • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium Ministra Zdrowia przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

  • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
  • posiadającemu tytuł zawodowy: 
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
Data wydarzenia: 
czwartek, 31 Październik, 2019 - 23
Przedmiot konkursu: 
Stypendium Ministra Zdrowia może otrzymać student wykazujący się: znaczącymi osiągnięciami naukowymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. Stypendium Ministra Zdrowia przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Stypendium nie przysługuje studentowi: jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat, posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni.

Tryb przedstawiania przez studentów swoich kandydatur określa uczelnia (tryb ten nie jest określony w rozporządzeniu).

O przedstawieniu Ministrowi Zdrowia wniosku o przyznanie danemu studentowi stypendium decyduje rektor uczelni. Rektor może nie przesłać wniosku, który nie spełnia warunków formalnych (patrz pkt 2.1 oraz 4.2.1. niniejszej informacji) lub nie zawiera żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu.

Typy projektów: 
Konkursowy
Termin składania wniosków: 
czwartek, 31 Październik, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Ministerstwo Zdrowia
Dodatkowe informacje: 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowesportowe-na-rok-akademicki-20192020
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl