Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie Konkursu nr 10/2019 Runda 2 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Ogłoszenie Konkursu nr 10/2019 Runda 2 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż z dniem 20.08.2019 r. został otwarty konkurs nr 10/2019 – Runda 2 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie dla Rundy 2 w dniach od 26.08.2019 r., od godz. 9:00 do 26.09.2019 r., do godz. 16:00 pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 10/2019 dla Rundy 2 – dokumentacja konkursowa, a w szczególności tematyka projektów dla Rundy 2 wskazana w załączniku nr 1 do Regulaminu i założenia do projektów w Rundzie 2 zamieszczone w załączniku nr 2 do Regulaminu – zgodnie z którą należy przygotować wniosek – dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr. Ewentualne zmiany Regulaminu Konkursu Nr 10/2019 będą publikowane na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr w zakładce Aktualności.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu Nr 10/2019 należy kierować na adres e-mail: dobr-at-ncbr.gov.pl 

Data wydarzenia: 
czwartek, 26 Wrzesień, 2019 - 16
Przedmiot konkursu: 
Finansowanie może być przeznaczone na badania naukowe lub prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zapewniające uzyskanie poziomu gotowości technologii Projektu określonego w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

- konsorcjum naukowe;
- centrum naukowo-przemysłowe;
- przedsiębiorca.

Typy projektów: 
konkursowy
Termin składania wniosków: 
czwartek, 26 Wrzesień, 2019 - 16:00
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-nr-102019-runda-2-na-wykonanie-projektow-w-zakresie-badan-naukowych-i-prac-roz/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl