Strona główna » Aktualności » Konkurs Ścieżka dla Mazowsza – uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków

Konkurs Ścieżka dla Mazowsza – uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków

Informujemy, że link do system informatycznego NCBR (system LSI) w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza jest aktywny: lsi.ncbr.gov.pl. Jednocześnie przypominamy, że wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu LSI, w okresie od 23 sierpnia 2019 r. do 23 września 2019 r. (do godz. 16:00).

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować:

oraz pod numerami telefonów:

tel.: (22) 39 07 140

tel.: (22) 39 07 393

Data wydarzenia: 
poniedziałek, 23 Wrzesień, 2019 - 16
Termin składania wniosków: 
poniedziałek, 23 Wrzesień, 2019 - 16:00
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konkurs-sciezka-dla-mazowsza-uruchomienie-elektronicznego-systemu-skladania-wnioskow-57875/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl