Strona główna » Aktualności » Informujemy o uruchmomieniu II rundy naboru wniosków w konkursie na profilaktykę nowotworów wątroby.

Informujemy o uruchmomieniu II rundy naboru wniosków w konkursie na profilaktykę nowotworów wątroby.

Tym razem wnioski o dofinansowanie można składać na następujące makroregiony:

- zachodni (województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)

– 2 421 000 zł;

- centralny (województwa: łódzkie, mazowieckie) – 3 060 000 zł;

- wschodni (województwa: lubelskie, podlaskie) – 1 299 000 zł;

Szczegółowe informacje:

http://zdrowie.gov.pl/nabor-598-konkurs_profilaktyka_nowotworow_watroby.html

Data wydarzenia: 
piątek, 8 Listopad, 2019 - 14
Przedmiot konkursu: 
Konkurs jest jednym z dwóch konkursów sprzężonych planowanych do ogłoszenia w celu realizacji programu pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski, stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu. Głównym celem programu profilaktycznego jest zwiększenie liczby osób z PWZW typu B i C kierowanych do leczenia. Zakłada się realizację modułu centralnego (MC) i modułów regionalnych (MR).
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

lub

2. instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę o instytutach badawczych lub

3. podmiot leczniczy: działający indywidualnie lub w formie konsorcjum i spełniający (indywidualnie lub jako konsorcjum) warunki wymagane do realizacji programów lekowych PWZWB i PWZWC terapią bezinterferonową oraz w trakcie realizacji programu świadczyć będzie świadczenia w ramach programów lekowych PWZWB i PWZWC terapią bezinterferonową.

Typy projektów: 
Konkursowy
Termin składania wniosków: 
piątek, 8 Listopad, 2019 - 14:00
Miejsce składania wniosków: 
Ministerstwo Zdrowia
Dodatkowe informacje: 
http://zdrowie.gov.pl/nabor-598-konkurs_profilaktyka_nowotworow_watroby.html
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl