Strona główna » Aktualności » Fulbright Specialist Program

Fulbright Specialist Program

Fulbright Specialist Program to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami, a amerykańskimi naukowcami.

Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy wybitnymi specjalistami amerykańskimi oraz wspólną realizację projektu trwającego od 2 do 6 tygodni (od 14 do 42 dni kalendarzowych). Pobyt specjalisty w Polsce może być związany m.in z prowadzeniem wykładów i warsztatów, uczestnictwem w konferencjach, konsultacjami w zakresie prac programowych, wykonywaniem ocen i ekspertyz, czy też rozwijaniem lokalnych projektów badawczych. Fulbright Specialist Program jest wyjątkowy wśród programów Fulbrighta, ponieważ instytucje goszczące opracowują projekt bazując na ważnych obszarach dla swojego wzrostu i rozwoju, a cel projektu z udziałem Specjalisty opiera się na potrzebach instytucji goszczącej.

Data wydarzenia: 
wtorek, 12 Listopad, 2019 - 23
Przedmiot konkursu: 
W ramach programu stypendysta otrzymuje honorarium, podstawowe ubezpieczenie medyczne oraz bilet lotniczy do/z USA. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia stypendysty oraz kosztów podróży krajowych związanych z realizacją projektu. Polskie instytucje mogą wielokrotnie uczestniczyć w programie. Amerykańscy stypendyści mogą również wielokrotnie uczestniczyć w programie, jednak muszą upłynąć 2 lata do momentu zgłoszenia ich kandydatury do programu Fulbright Specialist od daty zakończenia ostatniego projektu w ramach programu Fulbright Specialist.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
uczelnie wyższe
instytuty naukowo-badawcze
jednostki naukowe PAN
placówki oświatowe
instytucje rządowe
instytucje kulturalne (np. biblioteki, muzea)
instytucje medyczne (np. szpitale akademickie)
organizacje pozarządowe

Typy projektów: 
Konkursowy
Termin składania wniosków: 
czwartek, 12 Wrzesień, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
FULBRIGHT POLAND
Dodatkowe informacje: 
https://fulbright.edu.pl/specialist/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl