Strona główna » Aktualności » 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych - "Projektowanie Uniwersalne", Wiedza Edukacja Rozwój

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych - "Projektowanie Uniwersalne", Wiedza Edukacja Rozwój

Projekty mają służyć opracowaniu i wdrożeniu zajęć obowiązkowych w programie studiów, obejmujących projektowanie uniwersalne, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. Produkty projektów powinny opierać się o modele zajęć na studiach I stopnia i/lub II stopnia i/lub na jednolitych studiach magisterskich, wypracowane przez Zespół ds. opracowania modeli projektowania uniwersalnego.

Szczegółowe informacje:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pun19-projektowanie-uniwersalne/

Data wydarzenia: 
poniedziałek, 2 Grudzień, 2019 - 14
Przedmiot konkursu: 
Projekty mają służyć opracowaniu i wdrożeniu zajęć obowiązkowych w programie studiów, obejmujących projektowanie uniwersalne, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. Produkty projektów powinny opierać się o modele zajęć na studiach I stopnia i/lub II stopnia i/lub na jednolitych studiach magisterskich, wypracowane przez Zespół ds. opracowania modeli projektowania uniwersalnego.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, która nie znajduje się w procesie likwidacji oraz w wypadku której nie wystąpiono do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

Typy projektów: 
Konkursowy
Termin składania wniosków: 
poniedziałek, 2 Grudzień, 2019 - 14:00
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pun19-projektowanie-uniwersalne/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl