Strona główna » Co robimy? » Dział Zarządzania Projektami

Dział Zarządzania Projektami

Komunikaty instytucji finansujących dotyczące realizacji projektów w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2.
                                 ***
Dział Zarządzania Projektami składa się z:
1. Sekcji ds. krajowych projektów badawczych
2. Sekcji ds. projektów wdrożeniowych i międzynarodowych
3. Sekcji ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
Do najważniejszych zadań Działu Zarządzania Projektami należy zaliczyć:
1. administracyjne koordynowanie projektów finansowanych ze środków krajowych oraz międzynarodowych, jak również funduszy europejskich; 
2. przygotowywanie oraz obsługę umów dotyczących realizacji badań klinicznych o charakterze niekomercyjnym, w których WUM występuje w roli „Sponsora” badania, finansowanych ze środków zarządzanych przez Dział Zarządzania Projektami, a które zlecają krajowe oraz międzynarodowe podmioty zewnętrzne;
3. przygotowywanie oraz obsługę umów na usługi o charakterze badawczym, które są zlecane przez krajowe oraz międzynarodowe podmioty zewnętrzne;
4. przygotowywanie oraz obsługę pieniężnych oraz rzeczowych umów darowizn przekazywanych jednostkom Uczelni przez podmioty krajowe oraz zagraniczne na cele naukowe;
5. bieżące opracowywanie raportów, zestawień oraz sprawozdań na zlecenie jednostek nadrzędnych; 
6. przygotowywanie informacji niezbędnych do opracowywania planu rzeczowo-finansowego, jak również planu postępowań przetargowych;
7. uaktualnianie danych w bazach dotyczących umów o dofinansowanie;
8. przygotowywanie danych do systemu POL-on.