Strona główna » Regulacje » Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 

Regulamin udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 

https://dzp.wum.edu.pl/pliki/ydo6DqmQr8jvTvriL/1575538454Regulamin_do_zarzadzenia_353_2019.pdf

załączniki:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Oświadczenie składane na podstawie § 1 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dla zamówień realizowanych z innych środków niż pochodzących z funduszy unijnych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wzór notatki służbowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wzór Protokołu postępowania

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wzór zarządzenia Kanclerza

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wzór oświadczenia członków komisji ds. zamówień