Strona główna » Regulacje » Regulacje dot. realizacji projektu

Regulacje dot. realizacji projektu

Regulamin realizacji projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji projektów w WUM  Formularz „Inicjatywa projektowa"

(wersja edytowalna)

Załącznik nr 1a do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Źródła finansowania kosztów w projektach”)

(wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Zarządzenie Rektora w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu")

(wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Metryka projektu”)

(wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Struktura konta pozabilansowego, budżet, ankieta VAT)

(wersja edytowalna)

Załącznik nr 5 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Instrukcja realizacji i kontroli wydatków oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych w ramach projektów)

(wersja edytowalna)

Załącznik nr 6 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym)

Załącznik nr 7 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Wniosek o zatrudnienie pracownika dla potrzeb projektu”)

(wersja edytowalna)

Załącznik nr 8 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Karta pracy”)

(wersja edytowalna)

Załącznik 9 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Godzinowe stawki wynagrodzenia uzupełniającego) 

Załącznik 10 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Wniosek o przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego za pracę przy realizacji projektu”)

(wersja edytowalna)

Załącznik nr 11 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego za pracę przy realizacji projektu”)

(wersja edytowalna)

Załącznik nr 12 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Zlecenie wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego/dodatku specjalnego”)

(wersja edytowalna)

Załącznik nr 13 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Karta zamknięcia projektu”)

(wersja edytowalna)

Załącznik nr 14 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Karta monitoringu trwałości projektu”)

(wersja edytowalna)

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym