Strona główna » Regulacje » Polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 86/2019 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Załączniki do zarządzenia nr 86/2019 Rektora WUM z dnia 10.07.2019 r. jest do wglądu w Biurze Organizacyjnym WUM (Budynek Rektoratu, ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 304)