Strona główna » Regulacje » Instrukcja obiegu dokumentów finansowych

Instrukcja obiegu dokumentów finansowych

Zarządzenie Kancelrza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nr 56/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Załącznik nr 1 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Załącznik nr 2 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Załącznik nr 3 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Załącznik nr 4 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Załącznik nr 5 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Załącznik nr 6 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Załącznik nr 7 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Załącznik nr 8 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Załącznik nr 9 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Załącznik nr 10 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Załącznik nr 11 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Załącznik nr 12 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Załącznik nr 13 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego