Strona główna » RANKING NAUKOWY 2015-2018 w wyborach do Rad Dyscyplin Naukowych

RANKING NAUKOWY 2015-2018 w wyborach do Rad Dyscyplin Naukowych

RANKING NAUKOWY 2015-2018 w wyborach do Rad Dyscyplin Naukowych

Komunikat prof. dr hab. Jadwigi Turło, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii w sprawie uruchomienia systemu podsumowującego osiągnięcia naukowe pracowników WUM za okres od 2015 do 2018 r.

Komunikat prof. dr hab. Jadwigi Turło, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii w sprawie uruchomienia strony poświęconej przygotowaniom do opracowania rankingów 4letnich.

Wybory do Rad Dyscyplin WUM

Lp

Data

Etap

Kto

8

2019-10-28

2019-10-01

WYBORY

Ramowy kalendarz wyborczy przedstawia Uczelniana Komisja Wyborcza

7

2019-09-24

Ogłoszenie listy

uprawnionych do kandydowania w wyborach do

Rad Dyscyplin Naukowych

Prorektor ds.

Nauki i Transferu Technologii

6

2019-09-24

Ogłoszenie 4 letnich rankingów

Ranking ogłasza Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii

5

2019-09-20

2019-09-12

Weryfikacja / wprowadzanie

korekt i/lub uzupełnień zgłaszanych przez pracowników

Dział Nauki,

Biblioteka Główna,

Centrum Transferu Technologii

4

2019-09-12

Udostępnienie pracownikom danych stanowiących podstawę do sporządzenia rankingu.

Dział Nauki,

Biblioteka Główna,

Centrum Transferu Technologii

3

2019-08-31

2019-08-01

Opracowanie

podsumowania  wyników

Opracowanie Dział Nauki

we współpracy z Biblioteką

i Centrum Transferu Technologii

2

2019-07-31

2019-06-20

Przygotowanie narzędzi informatycznych do zgromadzenia danych, opracowania rankingów oraz udostępnienia danych pracownikom

Firma zewnętrzna we współpracy z Działem Nauki, Biblioteką Główną WUM, Centrum Transferu Technologii

1

2019-07-05

2019-06-14

Identyfikacja subdyscyplin prowadzenia badań w przypadku osób wskazujących nauki medyczne jako dyscyplinę prowadzenia badań

Dział Nauki

z wykorzystaniem formularza on-line adresowanego do osób prowadzących badania naukowe w WUM w tym osób: posiadających bierne i czynne prawa wyborcze w wyborach do RDN

 

Identyfikacja subdyscyplin prowadzenia badań w przypadku osób wskazujących nauki medyczne jako dyscyplinę badań (do 17 lipca 2019 r.)*.

Oświadczenia składane są w systemie elektronicznym dostępnym w portalu SSL-VPN pod linkiem „Oświadczenia w sprawie subdyscyplin nauk medycznych działalności naukowej”.

Oświadczenia winni złożyć  pracownicy zaliczeni do liczby N wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018, tj. pracownicy  którzy w oświadczeniach odebranych zgodnie z Zarządzeniem nr 111 z dnia 9 października 2018:

  • zadeklarowali prowadzenie prac badawczych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym;
  • wskazali jako obszar działalności dyscyplinę nauki medyczne, bez względu na określony dla tej dyscypliny czas pracy  w przypadku osób wskazujących dwie dyscypliny prowadzenia prac badawczych;
  • złożyli oświadczenie wyrażające zgodę na zaliczenie do liczby N Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

i których oświadczenia zostały przyjęte przez WUM. Komunikat w sprawie identyfikacji subdyscyplin.

Oświadczenia o rozliczeniu dorobku naukowego w WUM (do 31 lipca 2019 r.)

W rankingu 4letnim podsumowany zostanie dorobek z lat 2015-2018 pracowników zaliczanych do liczby N. Publikacje z lat 2015-2016 zostaną uznane na podstawie afiliacji zawartych w publikacji. W odniesieniu do publikacji z lat 2017-2018 pracownicy winni złożyć oświadczenia upoważniającego WUM do wykazania ich osiągnięć na potrzeby ewaluacji działalności naukowej zwane „Oświadczeniem w sprawie osiągnięć naukowych”.

Oświadczenie osoby prowadzącej badania w jednej dyscyplinie i zatrudnionej wyłącznie w WUM

Oświadczenie osoby prowadzącej badania w dwóch dyscyplinach lub/i zatrudnionej w więcej niż jednej jednostce naukowej

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 67/2019 Rektora WUM z dnia 17 czerwca 2019 r.

Zgodnie z komunikatem prof. dr hab. Jadwigi Turło, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, z dnia 3 lipca br., oświadczenia dotyczące publikacji i patentów z lat 2017-2018 należy złożyć do 31 lipca.

Listy publikacji stanowiące załącznik do ww. oświadczeń należy generować z zestawień dostępnych w bazie WUM.PUBLIKACJE.  Po 15 lipca w bazie WUM.PUBLIKACJE zostanie uruchomiony formularz oświadczenia określonego ww. Zarządzeniem nr 67/2019 Rektora.

*) Termin przesunięty. Pierwotny termin 5 lipca br.