Strona główna » Ranking 4-letni w wyborach do Rad Dyscyplin

Ranking 4-letni w wyborach do Rad Dyscyplin

W dniu 24 kwietnia br. udostępniono pracownikom podsumowania dorobku, które stanowić będzie podstawę do opracowania rankingów.  Baza dostępna jest poprzes SSL-VPN pod nazwą Ewaluacja Dorobku Naukowego.

Termin weryfikacji kont upływa w dniu 30 kwietnia br.

Data oraz miejsce opublikowania rankingów zostaie podany odrębnym komunikatem po zakończeniu weryfikacji kont indywidualnych.

Poniżej komunikaty Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii dotyczące rankingu 4 letniego.