Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1WF Global Influenza Hospital Surveillance Network dr hab. Aneta Nitsch-Osuch 2018
1WN In search of a keyiodide metabolism regulator- a comprehensive study of a single microRNA Wojciech Gierlikowski 2018
1M20 Combatting Bacterial Resistance in Europe – Clostridium difficile Infections (COMBACTE-CDI) dr hab. Hanna Pituch 2018
1W22 Stężenia chemokin CCL2 oraz CXCL10 w moczu jako skuteczne i nieinwazyjne narzędzie do monitorowania czynności przeszczepionej nerki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr n. med. Jolanta Gozdowska 2017
1WR Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej wspomagana drukiem 3D: narzędzie czy moda? Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. n. med. Zenon Huczek 2017
2MC Podniesienie efektywności działań medycznych na rzecz zdrowia ludzkiego poprzez wzrost w obszarze kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych studentów ostatniego roku medycyny. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. Tomasz Pasierski 2017
2W9 Edukacja lekarzy w zakresie szczepień dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. GlaxoSmithKline lek. Anna Piwowarczyk 2017
1W13 Nowatorski generator technetu (99Mo/99mTc) z mikroporowatym sorbentem na bazie chitozanu, wykorzystującym molibden 99Mo, do zastosowań w diagnostyce izotopowej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. Leszek Królicki 2015
1W13 CERAD – Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Leszek Królicki 2017
1W21 CureGN: Glomerulonephropathy Network. National Institute of Health/University of Columbia dr hab. n. med. Krzysztof Mucha 2017

Strony