Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
NZE System wsparcia osób z zaburzeniami funkcji poznawczych w środowisku domowym i poza domem dr n. med Katarzyna Broczek 2017
1WG Europejskie Konsorcjum Niedokrwistości Blackfana-Diamonda/ The European Diamond-Blackfan Anemia Consortium dr n. med. Katarzyna Albrecht 2017
1S5 Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. Cezary Kowalewski 2016
FW8 Samo-naprowadzające na receptory integrynowe „termicznie-reaktywne” wielofunkcyjne nanocząstki magnetyczne enkapsułowane w kilku warstwach grafenu w molekularnym obrazowaniu MR przeciwnowotworowej terapii opartej na personalizowanej nanomedycynie „czasu.. prof. dr hab. n med. Ireneusz P. Grudziński 2015
1WC Zastosowanie ontologicznej wiedzy medycznej do budowy internetowej bazy danych umożliwiającej badanie patogenezy stwardnienia bocznego zanikowego prof. dr hab. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz 2015
2W9 Edukacja w zakresie bezpieczeństwa szczepień lek. Anna Piwowarczyk 2018
1WF Global Influenza Hospital Surveillance Network dr hab. Aneta Nitsch-Osuch 2018
1WN In search of a keyiodide metabolism regulator- a comprehensive study of a single microRNA Wojciech Gierlikowski 2018
1M20 Combatting Bacterial Resistance in Europe – Clostridium difficile Infections (COMBACTE-CDI) dr hab. Hanna Pituch 2018
1W22 Stężenia chemokin CCL2 oraz CXCL10 w moczu jako skuteczne i nieinwazyjne narzędzie do monitorowania czynności przeszczepionej nerki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr n. med. Jolanta Gozdowska 2017

Strony