Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
FW26 Badanie mechanizmu inkorporacji selenu do struktury egzopolisacharydów pochodzenia grzybowego oraz wpływu tego zjawiska na ich aktywność biologiczną. Narodowe Centrum Nauki mgr Sandra Joanna Górska 2018
1WK Egzosomy pochodzenia nowotworowego w rakach głowy i szyi u człowieka promują angiogenezę i progresję nowotworu in vitro i in vivo w wyniku przeprogramowania mikrośrodowiska raka Narodowe Centrum Nauki dr hab. Mirosław Jerzy Szczepański 2018
2WC Związki zniekształceń poznawczych z funkcjonowaniem neuropsychologicznym u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii Narodowe Centrum Nauki Martyna Krężołek 2018
FW24 Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej prof. dr hab. Dorota Maciejewska 2018
1M19 Premia na Horyzoncie prof. dr hab. Jakub Gołąb 2017
NZYN Upowszechnienie wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece oraz gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersią Ministerstwo Zdrowia dr Aleksandra Wesołowska 2018
NZYN Edukacja studentów kierunków medycznych z zakresu problematyki FASD prof. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman 2018
NZC Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu wraz z identyfikacją czynników ryzyka... prof. dr hab. Bolesław Samoliński 2017
NZC Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu... prof. dr hab. Bolesław Samoliński 2017
NZC Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku podeszłym wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu... Narodowy Program Zdrowia prof. dr hab. Bolesław Samoliński 2017

Strony