Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1WU Zastosowanie analizy genomicznej dla zbadania mechanizmów lekooporności, wirulencji i transmisji szczepów Mycobacterium tuberculosis z obszaru Litwy i Polski Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Rafał Krenke 2018
FW12 Znaczenie oksydacji lipidów tkankowych w procesie nowotworowym z uwzględnieniem suplementacji diety wybranymi surowcami roślinnymi – badania wstępne na modelu raka sutka. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Agnieszka Białek 2018
1W33 Wczesne i bardzo wczesne żywienie w ostrym zapaleniu trzustki NUTRICIA FUNDACJA dr hab. Aleksandra Banaszkiewicz 2019
1M9 Ocena prognostycznego znaczenia mikrocząsteczek pochodzących z płytek krwi oraz mikroRNA u pacjentów z udarem niedokrwiennym nieznanego pochodzenia ESUS Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Marek Postuła 2019
1M19 Zbadanie mechanizmów oporności na wenetoklaks i sposobów jej zwalczania w ostrej białaczce limfoblastycznej B komórkowej z rearanżacjami genu MLL Narodowe Centrum Nauki mgr inż. Klaudyna Fidyt 2019
1WW Identyfikacja i badanie czynników epigenetycznych zaangażowanych w regulację zdolności do samoodnowy komórek macierzystych krwiotworzenia Narodowe Centrum Nauki dr Eliza Głodkowska-Mrówka 2019
1W21 Wpływ ibuprofenu na potencjał immunomodulacyjny i regeneracyjny ludzkich mezenchymalnych komórek zrębu szpiku kostnego. Narodowe Centrum Nauki mgr Agnieszka Kulesza 2019
Wczesne rozpoznanie ostrego uszkodzenia nerek u dorosłych biorców allogenicznych komórek krwiotwórczych - jakie jest znaczenie nowych biomarkerów? Narodowe Centrum Nauki lek. med. Dorota Szcześ 2019
1W63 The effectiveness of pleuran in treatment of acute gastroenteritis in children- a randomized, placebo- controlled, double- blind trial NUTRICIA FUNDACJA Joanna Seliga - Siwecka 2019
1S7 Rola piezolitów i osmolitów w układzie krążenia w zdrowiu i chorobie Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Marcin Ufnal 2019

Strony