Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1W33 Wczesne i bardzo wczesne żywienie w ostrym zapaleniu trzustki NUTRICIA FUNDACJA dr hab. Aleksandra Banaszkiewicz 2019
1M9 Ocena prognostycznego znaczenia mikrocząsteczek pochodzących z płytek krwi oraz mikroRNA u pacjentów z udarem niedokrwiennym nieznanego pochodzenia ESUS Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Marek Postuła 2019
1M19 Zbadanie mechanizmów oporności na wenetoklaks i sposobów jej zwalczania w ostrej białaczce limfoblastycznej B komórkowej z rearanżacjami genu MLL Narodowe Centrum Nauki mgr inż. Klaudyna Fidyt 2019
1WW Identyfikacja i badanie czynników epigenetycznych zaangażowanych w regulację zdolności do samoodnowy komórek macierzystych krwiotworzenia Narodowe Centrum Nauki dr Eliza Głodkowska-Mrówka 2019
1W21 Wpływ ibuprofenu na potencjał immunomodulacyjny i regeneracyjny ludzkich mezenchymalnych komórek zrębu szpiku kostnego. Narodowe Centrum Nauki mgr Agnieszka Kulesza 2019
Wczesne rozpoznanie ostrego uszkodzenia nerek u dorosłych biorców allogenicznych komórek krwiotwórczych - jakie jest znaczenie nowych biomarkerów? Narodowe Centrum Nauki lek. med. Dorota Szcześ 2019
1W63 The effectiveness of pleuran in treatment of acute gastroenteritis in children- a randomized, placebo- controlled, double- blind trial NUTRICIA FUNDACJA Joanna Seliga - Siwecka 2019
1S7 Rola piezolitów i osmolitów w układzie krążenia w zdrowiu i chorobie Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Marcin Ufnal 2019
1WP Badanie zmian przepuszczalności bariery jelitowej po transplantacji komórek macierzystych Narodowe Centrum Nauki Martyna Tyszka 2019
1M19 Zbadanie roli limfocytów regulatorowych i 2,3-dioksygenazy indoloaminy w progresji i kształtowaniu immunosupresyjnego mikrośrodowiska przewlekłej białaczki limfocytowej Narodowe Centrum Nauki dr Angelika Muchowicz 2019

Strony