Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
Badanie wpływu wybranych leków i immunomodulatorów na aktywność limfocytów T regulatorowych (Treg). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Michał Janyst 2016
Analiza wpływu wybranych chemioterapeutyków na skuteczność immunoterapii anty-CD20 w nowotworach wywodzących się z limfocytów B. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nina Barbara Miązek 2016
1MG Wpływ bakteriofagów na funkcje immunologiczne nabłonka jelitowego. Narodowe Centrum Nauki lek. Jan Jakub Borysowski 2016
NZYN Zależność składu mleka kobiecego od sposobu żywienia i składu ciała matek karmiących. Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci przy CZD dr Aleksandra Wesołowska 2015
1S17 Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016-2020” w zakresie zadań na rok 2017. Ministerstwo Zdrowia prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk 2017
2W10 Ocena fizjologicznej zdolności proliferacji i samo odnawiania pneumocytów II rzędu oraz oskrzelowo-pęcherzykowych komórek macierzystych powstałych w odpowiedzi na uszkodzenie płuc. Narodowe Centrum Nauki dr Andrzej Ciechanowicz 2017
2W10 Nadmierna perceptualizacja- od badań podstawowych do interwencji terapeutycznych (eng. Overperceptualizaction in schizophrenia - from basic research to cognitive interventions. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej mgr Mateusz Adamiak 2017
1M24 Analiza zależności między "wyczerpaniem" komórek T, zmiennością genów kodujących epitopy wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) rozpoznawane przez komórki T, a wpływem leczenia przeciwwirusowego u pacjentów z zakażeniem HCV oraz współzakażeniem HIV-1/HCV. Narodowe Centrum Nauki dr Kamila Caraballo Cortes 2016
1WN Związek wybranych czynników genetycznych i środowiskowych z rozwojem choroby Gravesa i Basedowa i jej fenotypów. Narodowe Centrum Nauki Aleksander Kuś 2015
1WS Heterogenność erytrocytów (RDW) jako czynnik ryzyka zakrzepowych powikłań miażdżycy - badania nad mechanizmem działania. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Zbigniew Antoni Gaciong 2015

Strony