Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
FW25 Poszukiwanie nowych związków o aktywności przeciwzapalnej z rodzimych gatunków roślin należących do rodziny Oleaceae z użyciem modeli in vitro i in vivo wraz ze wskazaniem molekularnych mechanizmów warunkujących obserwowaną aktywność. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Anna Karolina Kiss 2016
BIBG Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Centrum Projektów Polska Cyfrowa mgr Irmina Utrata 2017
RW1 Finansowanie 6 stypendiów doktoranckich i dofinasowanie kosztów utrzymania infrastruktury badawczej w ramach I edycji programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Doktorat wdrożeniowy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek 2017
1M15 Brachyterapia biologiczna z wykorzystaniem transdukowanych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej (ADSC). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wiktor Paskal 2017
1M19 Zbadanie wpływu inhibitora arginazy-1 na rozwój antygenowo-swoistej odpowiedzi immunologicznej w węzłach limfatycznych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Paweł Łukasz Matryba 2017
Określenie znaczenia rokowniczego nowych mikroRNA związanych z reaktywnością płytek krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Justyna Pordzik 2017
Udział indolu w regulacji ciśnienia tętniczego i patogenezie nadciśnienia tętniczego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Konopelski 2017
Analiza genetycznego substratu dla rodzinnie występującego częstoskurczu węzłowego w regionie Podkarpacia. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Karol Deutsch 2016
1MA Rodzaje śmierci kardiomiocytów w kardiomiopatii Takotsubo. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sonia Borodzicz 2016
Badanie wpływu wybranych leków i immunomodulatorów na aktywność limfocytów T regulatorowych (Treg). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Michał Janyst 2016

Strony