Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1WJ Procesy poznawcze i behawioralne u sprawców czynów pedofilnych-badania behawioralne i z użyciem rezonansu magnetycznego. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Marcin Wojnar 2017
1WW Rola reaktywnych form azotu w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych. Narodowe Centrum Nauki mgr Aneta Manda-Handzlik 2016
1MG Działanie immunomodulacyjne cytrynianiu sildenafilu u kobiet z nawracającymi poronieniami. Narodowe Centrum Nauki dr Monika Kniotek 2015
1W23 Badania możliwości wizualizacji struktur wątroby w trakcie zabiegu chirurgicznego w technologii wzbogaconej rzeczywistości. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Maciej Kosieradzki 2015
1MG Działanie przeciwwirusowe bakteriofagów. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Andrzej Górski 2014
1WJ Mechanizm zmian związanych z receptorami NMDA w depresji. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Maria Zaleska-Radziwoń 2013
1WJ Nowe rodzaje uzależnień behawioralnych związanych z używaniem nowoczesnych technologii. Adaptacja i ocena przydatności skali problemowego używania telefonu komórkowego MPPUS-10 {Mobile Phone Problem Use Scale-10) w warunkach polskich. Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii prof. dr hab. Marcin Wojnar 2017
1M14 Genom modelowego gatunku tasiemca Hymenolepis diminuta - brakujące ogniwo nowoczesnej parazytologii eksperymentalnej. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Daniel Młocicki 2015
1M17 Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dr hab. Artur Kamiński 2017
1M17 Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dr hab. Artur Kamiński 2017

Strony