Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
FW29 Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów - MentorEye. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dr Janusz Jaworowski 2014
1M15 Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dr Ilona Kalaszczyńska 2019
1M19 Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dr Tomasz Rygiel 2016
RW1 Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich wykorzystujących Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w medycynie spersonalizowanej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. med. Bożena Kamińska-Kaczmarek 2018
1W44 Effect of iron supplementation on psychomotor development of non-anemic exclusively or predominantly breastfed infants: randomized, controlled trial. NUTRICIA FUNDACJA dr Anna Chmielewska 2016
1W44 An Assessment of nutritional status and eating patterns for children under 2-years old with cow’s milk protein allergy. NUTRICIA FUNDACJA dr Piotr Dziechciarz 2017
1W44 Effect of iron supplementation on psychomotor development of non-anemic exclusively or predominantly breastfed infants: randomized, controlled trial. NUTRICIA FUNDACJA dr hab. Agnieszka Szypowska 2016
1MG Ocena skuteczności przeciwnowotworowej nowego receptora antygenowego ukierunkowanego na cząsteczkę PD-L1. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Radosław Zagożdżon 2017
1WJ Procesy poznawcze i behawioralne u sprawców czynów pedofilnych-badania behawioralne i z użyciem rezonansu magnetycznego. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Marcin Wojnar 2017
1WW Rola reaktywnych form azotu w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych. Narodowe Centrum Nauki mgr Aneta Manda-Handzlik 2016

Strony