Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1WR Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. Grzegorz Opolski 2015
FW28 Opracowanie innowacyjnych produktów owocowych o wysokim potencjale prozdrowotnym, przeznaczonych szczególnie dla osób o specyficznych potrzebach żywieniowych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. Iwona Wawer 2015
2MB Rozwój kompetencji miękkich i interpersonalnych u studentów kierunków medycznych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dr n. med. Marta Kulpa 2017
NZD KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib 2016
FW22 Opracowanie i walidacja nowej formy terapii stanów zapalnych i chorób nowotworowych jelita grubego o podłożu zapalnym w oparciu o kompleksy złota (III). Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Jakub Jerzy Fichna Uniwersytet Medyczny w Łodzi -Lider, mgr Przemysław Taciak -Partner WUM 2018
FW25 Ocena aktywności SRB1 i transporterów ABC pośredniczących w eksporcie cholesterolu z komórek piankowatych pod wpływem działania oleaceiny, w aspekcie opracowania nowych strategii profilaktycznych w zapobieganiu i leczeniu miażdżycy. Narodowe Centrum Nauki dr Agnieszka Anna Filipek 2018
FW24 Synteza nowych symetrycznych i niesymetrycznych bis-amidyn o dużej aktywności biologicznej. Narodowe Centrum Nauki dr Jerzy Żabiński 2018
2W13 Synteza nowych pochodnych alloksantoksyletyny i kwasów tłuszczowych o potencjalnej aktywności antyproliferacyjnej. Narodowe Centrum Nauki mgr Michał Jóźwiak 2018
FW113 Ocena występowania i funkcji mikropęcherzykowego HMGB1 w patogenezie przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Mirosław Jerzy Szczepański 2018
1WW Wpływ żelaza i cynku na tworzenie zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NETs). Narodowe Centrum Nauki mgr Weronika Bystrzycka 2018

Strony